top of page

מהי קרימינולוגיה?

קרימינולוגיה היא תורת הפשע.  

תחום ידע ומחקר זה עוסק ומנתח סטיות חברתיות 

ומטרתו להבין את החורג מהנורמה בתחום הפשיעה.

נקודת המוצא בתחום אומרת שבמידה ונוכל ללמוד את הגורמים המרכזיים לפשיעה והתנהגויות סיכוניות ובמידה ונוכל להבין מה גורם לאדם שומר חוק לעבור לצד הפשע, נוכל למנוע מראש מהמצבים הללו להתחולל.

כמובן שהתחום מורכב בהרבה וזוהי הפשטה. 

bottom of page